Ֆինանսական գործունեություն

Հաշվետվություններ 2020

1-ին եռամսյակ

Ծրագրային ցուցանիշներ

դեբ- կրեդ պարտքեր (1)

դեբ- կրեդ պարտքեր (2)

Դրամական հոսքեր (1)

Դրամական հոսքեր (2)

 

Հաշվետվություն 1

Հաշվետվություն 2

Հաշվետվություն 3

 

 

Հաշվետվություններ 2019

 

Գնումներ 2019
Նախահաշիվ
Հաշվետվություն  1-ին եռամսյակ

 

 

Հաշվետվություն   2-րդ եռամսյակ

 

 

Հաշվետվություն  3-րդ եռամսյակ

 

 

Հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ
Սոցփաթեթ


Գնումներ 2015թ.

01.01-31.12.2015թ.իրականացված գնումներ
Արձանագրություններ, պայմանագրեր 2015թ.Գնումներ 2016թ.

Իրականացված գնումներ 2016թ.
Արձանագրություններ ,պայմանագրեր 2016թ.
Արձանագրություններ ,պայմանագրեր 2016թ.Հաշվետվություններ  2017թ.

 

նախահաշիվ 1.
նախահաշիվ 2 .
նախահաշիվ 3.

1-ին    եռամսյակ

Հաշվետվություն 1.
Հաշվետվություն 2.

 

2-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն (1)
Հաշվետվություն (2)

3-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն (1)
Հաշվետվություն (2)

4-րդ եռամսյակ

1.Հաշվետվություն
2.Հաշվետվություն
Հաստիքաց ուցակ 2017
2017 դասարան աշակերտ -թիվ

 

 

Գնումներ 2017թ.

Իրականացված գնումներ 2017 թ.
Պայմանագրեր, արձանագրություններ 2017թ.


Հաշվետվություններ 2018թ.

ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2018թ.
Նախնական բյուջե 2018թ.

Նախահաշիվ 2018թ.

 

1-ին եռամսյակ 

Հաշվետվություն (1)
Հաշվետվություն (2)
Հաստիքաց ուցակ 2018
2018 դասարան աշակերտ-թիվ

Ատեստավորման միջոցով որակավորման հավելավճար

Ատեստավորում (1)
Ատեստավորում (2)

Աղբահանություն

Աղբահանություն (1)
Աղբահանություն (2)

 2-րդ եռամսյակ 

File
File0001
File0002
File0003

 

3-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն

Գնումներ 2018 թ.

Գնումների պլան
Իրականացված գնումներ 2018
Պայմանագրեր ,արձանագրություններ 2018թ.

 

Դասագրքեր

 

 

4-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն